פגיעה בפרטיות – דע יותר על הזכות לפרטיות

יעוץ לשון הרע

על הזכות לפרטיות לפי החוק:

פגיעה בפרטיותו של אדם, על פי חוק הגנת הפרטיות, היא עוולה אזרחית וכן עבירה פלילית. סעיף 5 לחוק, קובע עונש מאסר של חמש שנים, עבור מי שפגע במזיד, בפרטיותו של אחר.

הגשת תביעה בגין פגיעה בפרטיות, כמו הגשת תביעה בגין לשון הרע, כדאית רק כאשר מדובר בפגיעה של ממש, אשר גרמה בפועל לנזק לתובע או הייתה באמת יכולה לגרום לנזק.

התובע אינו מוכרח להוכיח את הנזק שנגרם לו היות שבסמכותו בית המשפט, לפסוק פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. סמכות זו תקפה הן כאשר הוגשה קובלנה פלילית נגד הפוגע והן כאשר הוא נתבע, במשפט אזרחי.

מדוע פגיעה בפרטיות חמורה כל כך? חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, קובע כי אין לפגוע בפרטיותו של אדם, אשר היא חלק מכבוד האדם, ואכן, כאשר נחשפים פרטים אינטימיים על חייו של אדם, נפגע כבודו בעיני הבריות.

בניגוד ללשון הרע, הפגיעה בפרטיות, איננה חושפת פרטים שקריים על הנפגע, אלא פרטים שהם אמת לאמיתה, אך אחריות בגין פגיעה מסוג זה, תוטל היכן שלא הייתה לפוגע, כל זכות לחשוף פרטים אלו.

על הזכות לפרטיות

הפסיקה דנה רבות בזכות לפרטיות ובשל חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ברור לכל כי פגיעה בפרטיות איננה רק הפרה של חוק הגנת הפרטיות, אלא פגיעה עמוקה בנפשו של האדם ובכבודו.

חוק הגנת הפרטיות מבקש להגן על זכותנו לפרטיות, כאשר פגיעה בפרטיות מוגדרת בסעיף 2 לחוק. בין השאר נקבע כי:

1. צילום : כאשר מצלמים אדם כשהוא לבדו, זוהי פגיעה בפרטיות. למותר לציין כי הסעיף מבקש להגן על צילומים העלולים להביך אדם או לחשוף פרט אינטימי מחייו האישיים.

2. בילוש : אין להתחקות אחר אדם, באופן אשר עלול להטרידו.

3. פגיעה בצנעת הפרט : פרסומו של דבר הנוגע לעניינו הפרטי של אדם, למשל, עברו המיני או מצב בריאותו, מהווה פגיעה בפרטיות.

4. העתקת מכתב : צורה שכיחה של פגיעה בפרטיות, היא פרסומם של כתבים שונים, ללא רשותו של הכותב.

הגנות לנתבע ולנאשם בשל פגיעה בפרטיות

פרק ג' לחוק הגנת הפרטיות, עוסק בסייגים להטלת אחריות. פירושו של דבר כי כאשר חלים אחד מאלו, ידחה בית המשפט את התביעה ולא יטיל אחריות.

למותר לציין, כי בחינה מעמיקה של נסיבות המקרה על ידי עורך דין המתמחה בענף משפטי זה, תאפשר לדעת האם ישנן טענות הגנה אשר עלולות לפטור את הנתבע או הנאשם מאחריות.

במקרים בהם קיימת טענה הגנה ממשית או מספר טענות, שהסיכוי שיתקבלו, הוא גבוה, יש לחשוב היטב על כדאיות הגשת התביעה.

ישנו דמיון רב בין הסייגים לאחריות שבחוק הגנת הפרטיות לבין אלו המופיעים בחוק איסור לשון הרע. מטרת ההגנות איננה להפחית בחשיבותה של הזכות לפרטיות, אלא להגן על אלו שפעלו בנסיבות אשר אינן מצדיקות הטלת אחריות.

אחת הדוגמאות הבולטות היא מצב שבו הייתה פגיעה בשל חובה חוקית המוטלת על הפוגע. כאשר אדם ממלא את חובתו על פי דין, לא ייתכן כי תוטל עליו אחריות אזרחית או פלילית בגין פגיעה בפרטיות.

דוגמא נוספת היא מצב שבו הייתה פגיעה באקראי. למשל, כאשר פורסם צילום שבו הנפגע, איננו מושא הצילום, אלא מופיע בו באקראי ולא הייתה כל כוונה לצלמו.

קבלת פיצוי על פגיעה בפרטיות

חוק הגנת הפרטיות, מכיר בכך כי הוכחת הפגיעה שנגרמה, אינה תמיד קלה, היות שהיא יכולה לדרוש מן הנפגע, טרחה גדולה מאוד, הוצאות כספיות רבות וכולי.

במקרים שונים, אף אין אפשרות ממשית להוכחת הנזק.

האם הנפגע אינו זכאי לפיצוי בנסיבות מעין אלו? חוק הגנת הפרטיות מציע פתרון וקובע בסעיף 29 א' את סמכותם של בתי המשפט, במשפט פלילי או אזרחי, לפסוק לנפגע פיצויים כספיים, עד לסכום של 100,000 ₪, ללא שהוכיח בבית המשפט, את הנזק שנגרם לו.

על פניו, ניתן היה לומר כי מדובר בחוסר צדק כלפי הנתבעים או הנאשמים, אך יש להבהיר כי בתי המשפט אינם משתמשים בסמכות זו ביד רחבה, אלא במקרים מיוחדים, בהם אין כל צל של ספק, בפגיעה אשר נגרמה לתובע.

הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית במדינת ישראל. היא מוגנת על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן על ידי חוק הגנת הפרטיות. החוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות, כאשר מדובר בעוולה נזיקית ובעבירה פלילית.

המחוקק קבע הגנות מסוימות אשר בהתקיימן, לא יטיל בית המשפט, אחריות. ניתן למצוא דמיון רב בין ההגנות שבחוק הגנת הפרטיות זה לבין אלו המופיעות בחוק איסור לשון הרע.

לקבלת מידע אודות: חוק איסור לשון הרע >>

עורך דין בן קרפל: ״אני רואה בדיני לשון הרע תחום שדרכו המשפט מתפתח ועוקב אחר הטכנולוגיה. ייצוג תובעים ונתבעים בלשון הרע והגנת הפרטיות בעידן המודרני – עידן האינטרנט והרשתות החברתיות – מייצר אתגרים יום-יומיים; עבורי זו שליחות".

עורך-הדין בן קרפל, הוא יו"ר ועדת לשון הרע במחוז חיפה וחבר ועדת לשון הרע הארצית בלשכת עורכי-הדין. וכמו כן ערך את המחקר האמפירי המקיף והמשמעותי ביותר ביחס לגידול בשיעורי הפיצוי הנפסקים בעת האחרונה בכלל הערכאות השיפוטיות.

המשרד נמנה על-פי הדירוגים היוקרתיים – DUNS 100 ו – BDI כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום לשון הרע.

ליצירת קשר חייג – 072-2221780

  פנייה לייעוץ אישי

  אין באמור לעיל ובאתר הוצאת דיבה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר הוצאת דיבה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר הוצאת דיבה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

  פנייה לייעוץ אישי

   שם ושם משפחה *

   מספר טלפון *

   נושא הפנייה
   פרטי יצירת קשר:

   רחוב האשל 5.

   טלפון: 072-2221780


   לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני:
   072-2221780


   מידע חשוב נוסף