לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני:
072-2221780

הזכות לשם טוב בעבודה

הוצאת דיבה

מבוא

שמו הטוב של אדם מהווה חלק מכבודו, מאישיותו ומהמוניטין שלו. הזכות לשם טוב, כמו גם הזכות לחופש הביטוי נגזרות מכבוד האדם ומוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק איסור לשון הרע בא לאזן בין הזכויות החשובות הללו. גם העובד במקום העבודה שלו, זכאי לשמור על שמו הטוב, על כבודו ועל המוניטין והכישורים שצבר עם השנים.

הזכות לשם טוב – קבועה בחוק

חוק איסור לשון הרע קובע כי לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

  פנייה לייעוץ אישי


  (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

  (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

  אולם, הזכות לשם טוב איננה זכות מוחלטת, והחוק מציג רשימה ארוכה של הגנות והקלות המאפשרות כביכול להוציא דיבה כנגד אדם במצבים מסוימים, כגון:

  1. ההגנה על חופש הביטוי ועל אינטרס הציבור לדעת;

  2. הגנת אמת בפרסום;

  3. הגנות תום הלב.

  אולם, לחופש הביטוי יש מגבלות וזו בעצם מטרתו האמיתית של החוק, ומי שעובר על החוק עלול למצוא את עצמו מואשם אף בעבירה פלילית במקביל לתביעה אזרחית.

  מה דינה של הוצאת דיבה במקום העבודה?

  מעביד אשר ידבר בשפה פוגעת ומעליבה אשר אינה קשורה ליחסי עובד-מעביד או יפרסם דברים פוגעניים ללא תום לב, סביר להניח שיספק לעובד עילת תביעה כנגדו.

  קיימים שני סוגים של הוצאת דיבה במקום העבודה. האחת, הוצאת דיבה שנאמרת בנימה אישית כלפי העובד על מנת לפגוע בו במישור האישי, והשניה, הוצאת דיבה בקשר לכישוריו ויכולתו המקצועית של העובד.

  כאשר נאמרות אמירות קשות ומעליבות כלפי העובד, ואין שום ספק שמדובר בניסיון לפגוע בו באופן אישי, אזי קיימת האפשרות שבית המשפט יתייחס לאותן הערות כאל הוצאת דיבה. הכל כמובן בכפוף לנסיבות המקרה, למידת פוגעניות המילים והאם נשמעו גם על-ידי קהל של אדם אחד ויותר.

  אולם, כאשר נאמרת דיבה לגבי כישוריו המקצועיים של אותו עובד, אלה לא ייחשבו כהוצאת דיבה במידה והדברים שנאמרו הם אמת ומעוגנים במציאות. הדברים ייחשבו כפגיעה בזכות לשם טוב רק אם בדיעבד יתבררו כשקריים לחלוטין ויתברר כי גרמו נזק לעובד במקום עבודתו או שפוטר בעקבותיהם.

  האם מותר למעסיק למסור למעסיק אחר חוות דעת שלילית אודות העובד?

  מעסיק אשר נותן חוות דעת שלילית למעסיק אחר באשר לכישוריו של אותו עובד, לא בהכרח יחשב כמי שפוגע בזכות לשמו הטוב של העובד שלו לשעבר, נהפוך הוא, כמוהו כמי שמעביר מידע רלוונטי לטובת המעסיק השני, גם אם מדובר בעובדות לא מחמיאות אודות אותו עובד, דבר אשר ככל הנראה יפגע קשות בסיכוייו להתקבל לאותה עבודה.

  המעסיק הקודם יכול לספק פרטים שלילים למעסיק הפוטנציאלי כל עוד מדובר בפרטים נכונים שיש בהם מן האמת אודות העובד, גם כאשר מדובר במשוב שלילי אשר בעקבותיו תישקל מחדש מועמדותו של העובד למשרה.

  סיכום

  אם כן, החוק קובע, לכאורה, כי אסור "לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו".

  בין אם המעביד או אחד העובדים "לכלך" על עובד אחר, הוא חשוף לתביעת לשון הרע. לפי חוק איסור לשון הרע אפשר לתבוע סכום של עד 70,000 ₪ ללא הוכחת נזק, במקרה שהעובד מצליח להוכיח שהמעביד פגע בזכותו לשם טוב ללא כל בסיס ולא התקיימו לו ההגנות הקבועות בחוק.

  אולם, באם יש בדברים שנאמרו ע"י המעביד מן האמת, כי אז יחולו ההגנות שבחוק והמעביד לא יחשב כמי שהוציא דברי לשון הרע ולא יהא חייב לפצות את העובד שנפגע.

  בכל מקרה, במצב של הוצאת דיבה על ידי המעביד, חובת הוכחה תהא על העובד ויהיה עליו להוכיח כי אכן נאמרו או פורסמו עליו הדברים שלטענתו אין כל קשר בינם לבין המציאות.

  במידה ונפגעת מהוצאת דיבה (לשון הרע) בעבודה, או שעובד טוען נגדך שפגעת בשמו הטוב, מוטב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע מנוסה ובעל ותק בייצוג בתביעות לשון הרע.

  עורך דין בן קרפל: ״אני רואה בדיני לשון הרע תחום שדרכו המשפט מתפתח ועוקב אחר הטכנולוגיה. ייצוג תובעים ונתבעים בלשון הרע והגנת הפרטיות בעידן המודרני – עידן האינטרנט והרשתות החברתיות – מייצר אתגרים יום-יומיים; עבורי זו שליחות".

  עורך-הדין בן קרפל, הוא יו"ר ועדת לשון הרע במחוז חיפה וחבר ועדת לשון הרע הארצית בלשכת עורכי-הדין. וכמו כן ערך את המחקר האמפירי המקיף והמשמעותי ביותר ביחס לגידול בשיעורי הפיצוי הנפסקים בעת האחרונה בכלל הערכאות השיפוטיות.

  המשרד נמנה על-פי הדירוגים היוקרתיים – DUNS 100 ו – BDI כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום לשון הרע.

  ליצירת קשר חייג – 072-2221780

   פנייה לייעוץ אישי

   אין באמור לעיל ובאתר הוצאת דיבה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר הוצאת דיבה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר הוצאת דיבה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

   פנייה לייעוץ אישי

    שם ושם משפחה *

    מספר טלפון *

    נושא הפנייה
    פרטי יצירת קשר:

    רחוב האשל 5.

    טלפון: 072-2221780


    לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני:
    072-2221780


    מידע חשוב נוסף