תביעות קטנות ככלל, ובלשון הרע ופגיעה בפרטיות בפרט

עורך דין לשון הרע

הקדמה: הליך תביעות קטנות הוא הליך הנועד לשמש כמסלול מהיר לתביעות בסכום כספי נמוך. ההליך מתנהל בצורה יחסית זריזה ופשוטה, ללא היצמדות לתקנות סדרי הדין ודיני הראיות. לצורך הגשת תביעה קטנה רצוי להתייעץ עם עורך דין, אך ההליך עצמו מתנהל ללא עורכי דין.

אילו תביעות לשון הרע מתאימות לבית המשפט לתביעות קטנות, ואילו לא?

נתחיל מהסוף: רוב מכריע מתביעות לשון הרע אינן מתאימות לבית המשפט לתביעות קטנות; ובתוך-כך, מרבית התביעות – בטענה לפרסומי לשון הרע או פגיעה בפרטיות – שתוגשנה לבית המשפט לתביעות קטנות, תועברנה להידון בבית משפט השלום במסלול של סדר דין מהיר. מדוע? בראשית, מורכבות ראייתית ומשפטית.

תביעת לשון הרע הופכת מורכבת מבחינה ראייתית, בהינתן אחד משניים: (1) כשמדובר בפרסומים בעל-פה (שצריך להוכיח באמצעות עדויות ישירות המחייבות בירור עובדתי מקיף); (2) כשמדובר בפרסומים שתוכנם מורכב ועוסק בתיאורים עובדתיים (כי אז, לנתבע ישנה זכות להוכיח את תוכן הפרסומים, מה שידרוש בירור עובדתי מקיף עוד יותר).

  פנייה לייעוץ אישי


  מעבר לזה, בתביעות לשון הרע – במקרים רבים – ישנה מורכבות משפטית; או בזיקה לטיב הסוגיה ולסיטואציה במסגרתה הופצו פרסומי הדיבה, או בזיקה לשיקולי מדיניות שחייבים להישקל קודם לחיוב בפיצויים כספיים בשל התבטאות כזו או אחרת.

  מכאן למעשה נובע כי תביעות לשון הרע שכן מתאימות להידון בבית המשפט לתביעות קטנות, חייבות להיות פשוטות לגמרי מבחינה עובדתית, ולא מורכבות במיוחד מן הבחינה המשפטית. כמה תביעות כאלו ישנן? כאמור, לא הרבה.

  הסיכון בהגשת תביעת לשון הרע בבית המשפט לתביעות קטנות הוא כפול: הסיכון הראשון מצוי באפשרות שהתביעה תועבר – בכפייה – להידון כתביעה בסדר דין מהיר. במצב דברים שכזה, כל אחד מכם עלול למצוא עצמו עם תביעה שנערכה ברישול (בידי מי שאינו מקצוען) בעבור בית המשפט לתביעות קטנות, במסגרת הליך שרחוק מלהידמות לתביעה קטנה.

  הסיכון השני מצוי באפשרות שהתביעה תידון בבית המשפט לתביעות קטנות, והיכולת להתגונן תיפגע בצורה דרסטית.

  לכן, ההמלצה היא חד משמעית: לפני הגשת תביעת דיבה / לשון הרע (או פגיעה בפרטיות) לבית המשפט לתביעות קטנות, חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין לשון הרע; קודם לכל, כדי לבחון את התאמת המקרה לבית המשפט לתביעות קטנות. וגם אם המקרה מתאים לכאורה לבית המשפט לתביעות קטנות, לעיתים כדאי להשקיע בשכירת עו"ד לשון הרע רק כדי שיערוך עבורך את כתב התביעה וילווה אותך במסגרת ניהול ההליך (מבלי לייצג בפועל כמובן).

  אילו טפסים יש למלא במסגרת הליך תביעות קטנות?

  ככלל, אם בחרתם לשכור שירותיו של עו"ד לצורך ליווי ויעוץ במסגרת תביעת לשון הרע בבית המשפט לתביעות קטנות, ניתן לשכוח מכול שייכתב בהמשך. עו"ד לשון הרע ידע לערוך עבורכם את כתב התביעה, להנחות אתכם כיצד להגיש את התביעה, ולאפשר לכם "שקט"; לפחות במובן הזה. אך אם בחרתם לפעול לבד (מה שמאוד לא מומלץ בתביעות לשון הרע; לפחות ביחס להחלטה האם להגיש תביעת לשון הרע בבית המשפט לתביעות קטנות), הנה כמה עניינים חשובים:

  1. בראשית, חשוב לדעת שכל המידע מצוי בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976. מדובר בקובץ תקנות קצרצר (18 תקנות בלבד) ופשוט ביותר לקריאה. כל מי שמחליט להגיש תביעה קטנה בעצמו וללא סיוע, מוכרח לערוך הכירות קצרה עם התקנות.

  2. טופס התביעה – את התביעה עצמה יש להגיש בטופס הקרוי "כתב תביעה", הניתן להורדה באתר בתי המשפט. זהו הטופס העיקרי במסגרת תביעות קטנות טפסים –  https://www.gov.il/he/service/filing_a_small_claim

  בכתב התביעה יש לכתוב את הפרטים הבאים:

  פרטי התובע: שמו, מספר זהות, מען, טלפון; ואת פרטי הנתבע: שם, מען, טלפון. שימו לב כי במקרה של תביעות קטנות טפסים, אין צורך לציין את מספר הזהות של האדם הנתבע או את מספר ח.פ של התאגיד הנתבע.

  מקום התביעה: כיצד נדע לאיזה בית משפט להגיש את כתב התביעה? תקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות קובעת שניתן להגיש את התביעה לבית משפט שבאזורו מצויים אחד מאלה: מקום עסקו של הנתבע, המקום בו התרחשו העובדות שבעבורן מוגשת התביעה או (אם מדובר בתביעה שכנגד) המקום בו הוגשה התביעה העיקרית. עם זאת, לו מדובר בתביעה שמוגשת בזיקה ל"פרסום או סחר ברשת האינטרנט" התובע רשאי לבחור רק אחד משניים: או בית משפט שמצוי במחוז השיפוט בו מצוי מקום מגוריו או עסקו של התובע, או במחוז בו מצוי מקום מגוריו או עסקו של הנתבעת.

  מי רשאי לתבוע? בתביעות קטנות, רשאי לתבוע יחיד בלבד (או קבוצת יחידים, ובלבד שאינם תאגיד), בניגוד לתאגיד, לרבות עירייה.

  את מי ניתן לתבוע? יחיד\יחידים שאינם תאגיד, רשאי לתבוע אדם או תאגיד.

  כיצד למלא את פרטי התביעה? פרטי התביעה הם למעשה גוף התביעה, הטענות שעליהן מבסס התובע את תביעתו. על גוף התביעה לעסוק בעובדות שמשמות יסוד לעילת התביעה; לרבות תאריכים, מיקום המעשים נושא התביעה, שמות מלאים, בעלי תפקידים ועוד. אין צורך לציין סעיפי חוק או פסיקה (אך לעיתים זה יכול לעזור). רצוי לצרף אסמכתאות כגון חוזה, קבלות, צילומים, הקלטות, חוות דעת מומחים, ועוד.
  עד איזה סכום ניתן לתבוע בהליך תביעות קטנות? נכון למועד כתיבת שורות אלה, הסכום המקסימאלי לתביעה בבית משפט לתביעות קטנות עומד על סך של 33,800 ₪.

  כמה עותקים יש למסור למזכירות ביהמ"ש מכתב התביעה? יש למסור למזכירות בית המשפט עותק אחד מהתביעה הקטנה לפי הטפסים הנ"ל, וכן עותק נוסף עבור כל נתבע.

  מס' התיק: מספר התיק יינתן במעמד הגשת התביעה הקטנה.
  הערה: לפי חוק בתי המשפט, תובע שהגיש באותו בית משפט ובאותה שנה 5 תביעות, התביעה הבאה שתוגש מטעמו תועבר לבית משפט השלום.

  3. טופס תביעה שכנגד – נתבע במסגרת תביעות קטנות טפסים, רשאי להגיש תביעה נגדית, על גבי טופס התביעה, תוך ציון המילים "תביעה שכנגד" הטופס יכיל פרטים דומים לפרטים המופיעים בכתב התביעה המקורי (פירוט האירועים, פרטי התובע שכנגד והנתבע שכנגד, אסמכתאות וכו'). התביעה שכנגד תוגש בשלושה עותקים, וכן עותק נוסף לכל נתבע.

  4. הודעת צד ג' – הודעת צד ג', היא אופן בו הנתבע רשאי לצרף נתבע נוסף, במטרה להטיל עליו את האחריות לה טוען התובע. הנתבע יציין על גבי טופס "הודעה לצד ג'" את טענותיו, ומדוע אותו צד ג' הינו האחראי הנכון כלפי התובע. הודעת צד ג' תוגש ב4 עותקים.

  5. טופס כתב הגנה – לנתבע בתביעות קטנות, ישנה זכות להגיש כתב הגנה מפני התביעה שהוגשה נגדו. כתב ההגנה יכלול את מספר תיק התביעה, פרטי הנתבע והתובע, ועובדות המקרה בצירוף אסמכתאות.

  מהם היתרונות בהגשת תביעה קטנה?

  תביעה במסגרת תביעות קטנות, היא תביעה שאינה מנוהלת לפי סדר הדין האזרחי.

  התביעה מתבררת לרוב בזמן קצר ביותר, בהשוואה לתביעה המתנהלת בהליך אזרחי בבית משפט השלום\המחוזי.

  בנוסף, בבית משפט לתביעות קטנות הצדדים לא נעזרים בעורכי דין, דבר המסייע גם הוא לקיצור ההליכים.

  סיכום: מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות, היא עיסוק בתביעות כספיות בסכומים נמוכים, בעניינים משפטיים פשוטים, וזאת בכדי להקל את העומס על בתי המשפט. תביעות קטנות טפסים מופיעים באינטרנט ובמזכירות בית המשפט, דבר המקל על אופן הגשת התביעה. תביעה קטנה מוגשת באמצעות טופס כתב תביעה, ואילו הנתבע רשאי להגיש טופס כתב הגנה. הנתבע אף רשאי להגיש תביעה שכנגד והודעת צד ג'.


  משרד עורכי-דין בן קרפל ושות' מייצג תובעים ונתבעים לפי חוק איסור לשון הרע ולפי חוק הגנת הפרטיות. צוות עורכי הדין במשרד מיומנים ומנוסים בייצוג בכל סוג של תביעת לשון הרע; מהמקרים הפשוטים, ועד למקרי שיימינג בפייסבוק הקשים והמפורסמים ביותר בארץ; בבתי-משפט השלום, בבתי-המשפט המחוזיים, בבית-המשפט העליון, בבית-המשפט לענייני משפחה, בבתי-הדין לעבודה ובכלל ערכאות השפיטה במדינה. מומלץ לפנות לעורך דין הוצאת דיבה שזהו תחום עיסוקו המרכזי..

  עורך דין בן קרפל: ״אני רואה בדיני לשון הרע תחום שדרכו המשפט מתפתח ועוקב אחר הטכנולוגיה. ייצוג תובעים ונתבעים בלשון הרע והגנת הפרטיות בעידן המודרני – עידן האינטרנט והרשתות החברתיות – מייצר אתגרים יום-יומיים; עבורי זו שליחות".

  עורך-הדין בן קרפל, הוא יו"ר ועדת לשון הרע במחוז חיפה וחבר ועדת לשון הרע הארצית בלשכת עורכי-הדין. וכמו כן ערך את המחקר האמפירי המקיף והמשמעותי ביותר ביחס לגידול בשיעורי הפיצוי הנפסקים בעת האחרונה בכלל הערכאות השיפוטיות.

  המשרד נמנה על-פי הדירוגים היוקרתיים – DUNS 100 ו – BDI כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום לשון הרע.

  ליצירת קשר חייג – 072-2221780

   פנייה לייעוץ אישי





   אין באמור לעיל ובאתר הוצאת דיבה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר הוצאת דיבה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר הוצאת דיבה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

   פנייה לייעוץ אישי

    שם ושם משפחה *

    מספר טלפון *

    נושא הפנייה




    פרטי יצירת קשר:

    רחוב האשל 5.

    טלפון: 072-2221780


    לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני:
    072-2221780


    מידע חשוב נוסף